Theo dõi, tra cứu thông tin thanh toán thuê bao một cách đơn giản với webelfcare, Truyền hình cáp Vtvcab Quảng Ninh

Theo dõi, tra cứu thông tin thanh toán thuê bao một cách đơn giản với webelfcare

Ngày đăng: 2018/08/101. Hệ thống webselfcare (http://khachhang.vtvcab.vn)

Mục đích:

Cho phép khách hàng thực hiện tra cứu, theo dõi, kiểm tra thông tin về tài khoản, thông tin thuê bao, lịch sử giao dịch (thanh toán và gia hạn) các dịch vụ của VTVcab.

Chức năng:

- Thông tin tài khoản

- Thông tin thuê bao

- Thông tin thanh toán

- Hợp đồng điện tử

1.1 Thông tin tài khoản.

- Chứa các thông tin về tài khoản gồm:

+ Tài khoản ví VTVcab: (Số trong tài khoản, lịch sử giao dịch ví).

+ Tài khoản người dùng:

Gồm tất cả các thông tin người dùng đã thực hiện đăng ký với hệ thông VTVcab.

1.2 Thông tin thuê bao.

- Cho phép khách hàng kiểm tra thông tin về tất cả các thuê bao đăng ký sử dụng tại VTVcab gồm: loại thuê bao, dịch vụ, thiết bị và thời hạn sử dụng của từng dịch vụ

1.3. Thông tin thanh toán

- Cho phép khách hàng tra cứu thông tin cước dịch vụ và tất cả lịch sử giao dịch với VTVcab, thực hiện thanh toán cước dịch vụ, thanh toán trả trước, gia hạn dịch vụ...

1.4 Hợp đồng điện tử

- Cho phép khách hàng trích xuất hợp đồng trực tiếp trên hệ thống không cần tới Chi Nhánh quản lý để lấy thông tin về hợp đồng.

2. Hệ thống Ví VTVcab (https://wallet.vtvcab.vn)

Mục đích:

- Nhằm mục đích cho phép khách hàng của VTVcab thực hiện việc thanh toán, gia hạn tất cả các dịch vụ đang sử dụng một cách dễ dàng, thuận lợi.

Chức năng:

- Thanh toán dịch vụ.

- Nạp tiền vào ví.

- Đăng ký ủy nhiệm thanh toán.

- Lịch sử giao dịch.

1.1. Thanh toán dịch vụ

Khách hàng có thể sử dụng tiền trong ví để thanh toán tất cả các dịch vụ sử dụng tại VTVcab như: HD, K+, VOD, . . .

1.2. Nạp Tiền vào ví

Khách hàng có thể nạp tiền với mệnh giá từ 50.000 – 2.000.000 với ngân hàng của đối tác VTVcab hợp tác.

1.3. Đăng ký ủy nhiệm thanh toán

Chức năng giúp khách hàng tự động gạch nợ, gia hạn dịch vụ đang sử dụng đã thực hiện đăng ký ủy nhiệm thanh toán khi số dư tài khoản trong đủ để thực hiện.

1.4. Lịch sử giao dịch

Theo dõi tất cả thông tin về lịch sử giao dịch như nạp tiền, gạch nợ, chuyển khoản . . .

3. Tài khoản người dùng VTVcab (https://idp.vtvcab.vn)

Mục đích:

Giúp khách hàng của VTVcab thực hiện truy cập, kết nối tới các hệ thống của VTVcab một cách dễ dàng với một tài khoản duy nhất.

Chức năng:

- Đăng ký

- Đăng nhập

- Đổi mật khẩu

1.1. Đăng ký

- Khách hàng có thể sử dụng tài khoản facebook, google để tạo tài khoản người dùng VTVcab hoặc khách hàng có thể tự tạo tài khoản với riêng.

- Gắn thông tin tới tài khoản dịch vụ đang sử dụng tại VTVcab:

+ Đây là bước quan trọng nhất để xác định tài khoản của khách hàng là tài khoản người dùng của VTVcab.

+ Tìm kiếm tài khoản của VTVcab theo: Số hợp đồng, thẻ giải mã, mã thiết bị hoặc số điện thoại.

1.2. Đăng nhập

- Khi khách hàng đã đăng ký thanh công tài khoản người dùng VTVcab có thể sử dụng để đăng nhập tất cả các hệ thống của VTVcab đã thực hiện gắn hệ thống VTVcab ID (Ví dụ: http://khachhang.vtvcab.vn, https://paygate.vtvcab.vn, http://onsports.vn . . .)

- Khi khách hàng đã thực hiện đăng nhập thành công một trong các hệ thống của VTVcab có gắn hệ thống ID, khi thực hiện truy cập hệ thống khác của VTVcab trên cùng một trình duyệt thì hệ thống đó cũng sẽ tự động đăng nhập hệ thống.

1.3. Đổi mật khẩu

- Hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã thực hiện đăng ký tài khoản để gửi mã thay đổi mật khẩu.

4. Hệ thống thanh toán online (paygate.vtvcab.vn)

Mục đích:

- Cho phép các giao dịch của khách hàng về giao dịch thanh toán, gia hạn các dịch vụ của VTVcab được diễn ra một cách nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện.

Các chức năng:

- Thanh toán Online (Thanh toán nợ cước, gia hạn trả trước HD)

- Thuê phim VOD

- Thanh toán trả trước K+


Người đăng: VTVcab QN

Một số hướng dẫn xử lý lỗi của VTVCAB QUẢNG NINH :

  • Cùng khám phá các tính năng của đầu thu 4k - VTVcab
  • VTVcab Quảng Ninh không ngừng nỗ lực
  • Khuyến mãi cho khách hàng thanh toán cước VTVcab qua viettinbank
  • Đánh giá chất lượng mạng internet vtvcab có tốt không ?
  • LiveStream giao lưu cùng lãnh đạo Vtvcab Quảng Ninh và tư vấn dịch vụ Internet.